ANNOUNCEMENT
ประกาศ
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับสมาชิกเกษียณก่อนวัย รุ่นที่ 11
16
สิงหาคม
2019
เปิดรับสมัครสัมมนาความรู้เกี่ยวกับสหกรณ์ออมทรัพย์สำหรับสมาชิกเกษียณก่อนวัย รุ่นที่ 11
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในต่างจังหวัด รุ่นที่ 146 ประจำปี 2562
16
สิงหาคม
2019
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในต่างจังหวัด รุ่นที่ 146 ประจำปี 2562
เรื่อง :
การเรียกสอบราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ Access Switch
14
สิงหาคม
2019
การเรียกสอบราคางานจัดซื้ออุปกรณ์ Access Switch
เรื่อง :
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย(สสอร.)
09
สิงหาคม
2019
การรับสมัครสมาชิกสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของสหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย(สสอร.)
เรื่อง :
หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
08
สิงหาคม
2019
หลักเกณฑ์เงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะ
เรื่อง :
เพิ่มประเภทการให้กู้และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น

 

25
กรกฎาคม
2019
เพิ่มประเภทการให้กู้และปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น
เรื่อง :
การแจ้งบัญชีเงินฝากเพื่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ
07
มิถุนายน
2019
การแจ้งบัญชีเงินฝากเพื่อทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
สิงหาคม 2019
<>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
28293031
1
2
3
4
5
6
7
8
9
1 กิจกรรม
  • ให้บริการนอกสถานที่ (หลานหลวง)
10
11
12
13
14
1 กิจกรรม
  • ให้บริการนอกสถานที่ (อู่ตะเภา)
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
อัตราหุ้น
เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
3,001 - 4,000 บาท 200 บาท
4,001 - 5,000 บาท 250 บาท
5,001 - 6,000 บาท 300 บาท
6,001 - 8,000 บาท 400 บาท
8,001 - 10,000 บาท 500 บาท
10,001 - 20,000 บาท 600 บาท
เกินกว่า 20,000 บาท 1,000 บาทขึ้นไป
บริการ
สถานที่สิงหาคม 2562
อู่ตะเภา  9
หลักสี่  
หลานหลวง  14
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.85
สามัญ
4.85
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.85
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.60
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
1.00
ออมทรัพย์พิเศษ
2.85
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.85
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.75
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
3.50
ประจำ 24 เดือน
4.00
ประจำ 36 เดือน
4.25
ประจำ 48 เดือน
4.50
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
 
สาขา
ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) 
เลขที่บัญชี
574-0-00001-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคารทหารไทย
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ย่อยสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
395-2-14099-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 
 
 

หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

หรือส่ง Fax แจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
Fax | 0-2996-9866
โทร | 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
Fax | 0-2690-0202
โทร | 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ
Fax | 0-2137-0110
โทร | 0-2137-0100-9