NEWS

ข่าวกิจกรรม

สัมมนาสมาชิก รุ่นที่ 145

ระหว่างวันที่ 20 – 21 กรกฎาคม 2562

ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK