NEWS

ข่าวกิจกรรม

สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 14

ระหว่างวันที่ 8 – 9  มิถุนายน  2562

ณ โรงแรมแกรนด์ แปซิฟิก ซอฟเฟอรีน รีสอร์ท แอนด์ สปา จังหวัดเพชรบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK