TGSaving

เว็บไซต์นี้ทำงานได้ดีที่สุดบน

  • Chrome
  • Internet Explorer Version 10 ขึ้นไป
คู่มือติดตั้ง
จำนวนผู้เช้าชม 3751103

ปฏิทินกิจกรรม

<<สิงหาคม 2018>>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
   
1
2
3
4
5
6
7
1 กิจกรรม
  • ให้บริการนอกสถานที่ (อู่ตะเภา)
8
1 กิจกรรม
  • ให้บริการนอกสถานที่ (หลานหลวง)
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 

ประกาศ

 
เรื่อง :
โครงการอัตราดอกเบี้ยเงินกู้พิเศษเพื่อการเคหะระยะเวลา 3 ปีแรก
 
เรื่อง :
หลักเกณฑ์เงินกู้สามัญสำหรับลูกหนี้ตามคำพิพากษา
เรื่อง :
สอบราคาการจัดซื้ออุปกรณ์ NAS (Network Attatehed Storage) สำหรับอุปกรณ์เก็บข้อมูล
เรื่อง :
โครงการเงินกู้สามัญเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของสมาชิก พศ.2561

อัตราหุ้น

เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
3,001 - 4,000 บาท 200 บาท
4,001 - 5,000 บาท 250 บาท
5,001 - 6,000 บาท 300 บาท
6,001 - 8,000 บาท 400 บาท
8,001 - 10,000 บาท 500 บาท
10,001 - 20,000 บาท 600 บาท
เกินกว่า 20,000 บาท 1,000 บาทขึ้นไป

อัตราดอกเบี้ย

เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.85
สามัญ
4.85
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.85
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.60
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
1.00
ออมทรัพย์พิเศษ
2.85
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.85
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.75
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
3.50
ประจำ 24 เดือน
4.00
ประจำ 36 เดือน
4.25
ประจำ 48 เดือน
4.50

บริการ

สถานที่สิงหาคม 61
อู่ตะเภา  7
หลักสี่  
หลานหลวง  8
ธนาคาร
กรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคาร
กรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
ย่อยศูนย์ปฏิบัติการ บมจ.การบินไทย
เลขที่บัญชี
574-0-00001-7
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
 
 
ธนาคาร
กรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคาร
ทหารไทย
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคาร
ไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ย่อยท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
398-2-00005-1
ธนาคาร
กสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 

หมายเหตุ*

การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง หรือส่ง Fax แจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
Fax 0-2996-9866
โทร 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
Fax 0-2690-0202
โทร 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ
Fax 0-2137-0110
โทร 0-2137-0100-9