ประชาสัมพันธ์

ประกาศสมาชิก

ค้นหา
 
คำค้นหา : หมวด : ตั้งแต่ : ถึง
ทั้งหมด
575
รายการ
หน้าแรก | ย้อนกลับ | PAGE 1 / 29 | ถัดไป | ท้ายสุด | ไปยัง
 
ปี 2562
เรื่อง :
การกำหนดวันหยุดทำการสหกรณ์ฯเป็นกรณีพิเศษ
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 14
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฝึกอาชีพ เรียนรู้และปฏิบัติด้านอาชีพและเศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 10 ประจำปี 2562
เรื่อง :
เปิดรับสมัครสมาชิกเข้าร่วมสัมมนาในต่างจังหวัด รุ่นที่ 144 ประจำปี 2562
เรื่อง :
ปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินให้กู้สหกรณ์อื่น
เรื่อง :
การจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ ๒๕๖๒ และการจ่ายค่าพาหนะสำหรับสมาชิกที่เดินทางไปลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี ๒๕๖๑
เรื่อง :
การแต่งตั้งที่ปรึกษาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ ชุดที่ 44
เรื่อง :
แต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 44
เรื่อง :
การเลือกตั้งประธานกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด ชุดที่ 44
เรื่อง :
รายชื่อผู้ได้รับการเลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์
เรื่อง :
ผลคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ และเลือกตั้งผู้ตรวจสอบกิจการ
เรื่อง :
การจ่ายเงินของขวัญปีใหม่ 2562 และการจ่ายค่าพาหนะสำหรับสมาชิกที่เดินทางมาลงทะเบียนประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
เรื่อง :
ตารางเดินรถบัสเพื่อรับพนักงานวันประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561
เรื่อง :
ขออนุญาตให้พนักงานที่เป็นสมาชิกเข้าประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 

เรื่อง :
สถานที่ตั้งหน่วยลงคะแนนสรรหาบุคคลเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการสหกรณ์

 

เรื่อง :
ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2561

 

ทั้งหมด
575
รายการ
หน้าแรก | ย้อนกลับ | PAGE 1 / 29 | ถัดไป | ท้ายสุด | ไปยัง