NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ “ไหว้พระ” รุ่นที่ 9

ระหว่างวันที่ 22 – 23 มิถุนายน 2562

ณ จังหวัดพิจิตร - จังหวัดพิษณุโลก

ดูรูปภาพเพิ่มเติม Click