NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการสหกรณ์ออมบุญ ครั้งที่ 12 ประจำปี 2562

ระหว่างวันที่ 26-28 กรกฎาคม 2562

ณ วัดร่ำเปิง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK