NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 15  ประจำปี 2566

(บำเพ็ญสิกขา มหาบารมี)

ระหว่างวันที่ 25-27 กันยายน 2566

ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK