NEWS

ข่าว

หน้าแรก | ท้ายสุด < 1 >
13
พฤษภาคม
2567
สหกรณ์ฯ ได้ลงนามสัญญากู้กับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด
สหกรณ์ฯ ได้ลงนามสัญญากู้กับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานและลูกจ้างประจำองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึก จำกัด
05
พฤษภาคม
2567
สหกรณ์ฯ จัดงานสัมมนาออมทรัพย์ในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง ในหัวข้อ "ความรู้ด้าน กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์" นำทีมโดย นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ
สหกรณ์ฯ จัดงานสัมมนาออมทรัพย์ในจังหวัดสมุทรปราการและพื้นที่ใกล้เคียง ในหัวข้อ "ความรู้ด้าน กฎหมายทั่วไป และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานสหกรณ์" นำทีมโดย นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการฯ พร้อมวิทยากรมาบรรยายในหัวข้อต่างๆ
04
พฤษภาคม
2567
นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 49 ร่วมแสดงความยินดี กับคุณหรรษา ชีวะพฤกษ์ ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย บมจ.การบินไทย
นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 49 ร่วมแสดงความยินดี กับคุณหรรษา ชีวะพฤกษ์ ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย บมจ.การบินไทย
30
เมษายน
2567
สหกรณ์ฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนบ้านแหลมชนแดน จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 14 เครื่อง
สหกรณ์ฯ ได้บริจาคคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ให้กับโรงเรียนบ้านแหลมชนแดน จังหวัดลพบุรี เพื่อสนับสนุนอุปกรณ์การศึกษา จำนวน 14 เครื่อง
28
เมษายน
2567
สหกรณ์ฯ จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในชนบท ณ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
สหกรณ์ฯ จัดโครงการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนในชนบท ณ โรงเรียนบ้านเหล่าภูมีคำธาตุ อำเภอเมือง จังหวัดนครพนม
27
เมษายน
2567
สหกรณ์ฯ ได้ลงนามสัญญากู้กับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ณ จังหวัดนครพนม
สหกรณ์ฯ ได้ลงนามสัญญากู้กับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ณ จังหวัดนครพนม
27
เมษายน
2567
สหกรณ์ฯ ได้ลงนามสัญญากู้กับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ณ จังหวัดนครพนม
สหกรณ์ฯ ได้ลงนามสัญญากู้กับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูสกลนคร จำกัด ณ จังหวัดนครพนม
27
เมษายน
2567
สหกรณ์ฯ ได้ลงนามสัญญากู้กับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ จำกัด ณ จังหวัดนครพนม
สหกรณ์ฯ ได้ลงนามสัญญากู้กับผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ข้าราชการส่วนท้องถิ่นกาฬสินธุ์ จำกัด ณ จังหวัดนครพนม
หน้าแรก | ท้ายสุด < 1 >