ANNOUNCEMENT
ประกาศ
เรื่อง :
การรับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการณ์สหกรณ์
04
กรกฎาคม
2022
การรับสมัครสมาชิกเข้ารับการสรรหาเพื่อให้ที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งเป็นกรรมการดำเนินการณ์สหกรณ์
เรื่อง :
ประกาศผลการเรียกสอบราคาจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
30
มิถุนายน
2022
ประกาศผลการเรียกสอบราคาจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัย
เรื่อง :
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
27
มิถุนายน
2022
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
เรื่อง :
โครงการช่วยเหลือสมาชิกในโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) และสมาชิกที่เกษียณอายุตามระเบียบบริษัท การบินไทย จำกัด
27
มิถุนายน
2022
โครงการช่วยเหลือสมาชิกในโครงการร่วมใจจากองค์กร (MSP) และสมาชิกที่เกษียณอายุตามระเบียบบริษัท การบินไทย จำกัด
เรื่อง :
โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ
27
มิถุนายน
2022
โครงการประกันชีวิตและอุบัติเหตุกลุุ่มสำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ
เรื่อง :
โครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสมาชิก
27
มิถุนายน
2022
โครงการเงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินเพื่อบรรเทาค่าครองชีพสมาชิก
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
กรกฎาคม 2022
<>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
2627282930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
123456
อัตราหุ้น
เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
3,001 - 4,000 บาท 200 บาท
4,001 - 5,000 บาท 250 บาท
5,001 - 6,000 บาท 300 บาท
6,001 - 8,000 บาท 400 บาท
8,001 - 10,000 บาท 500 บาท
10,001 - 20,000 บาท 600 บาท
เกินกว่า 20,000 บาท 1,000 บาทขึ้นไป
บริการ
สถานที่ตุลาคม 2562
อู่ตะเภา  9
หลักสี่  
หลานหลวง  16
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.25
สามัญ
4.25
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.25
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.00
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.75
ออมทรัพย์พิเศษ
2.25
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.25
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.00
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
2.75
ประจำ 24 เดือน
3.25
ประจำ 36 เดือน
3.50
ประจำ 48 เดือน
3.75
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
 
สาขา
ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) 
เลขที่บัญชี
574-0-00001-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคารทหารไทยธนชาต
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ 3 M
เลขที่บัญชี
395-2-14099-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 
 
 

หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

หรือส่ง Fax แจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
Fax | 0-2996-9866
โทร | 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
Fax | 0-2690-0202
โทร | 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ
Fax | 0-2137-0110
โทร | 0-2137-0100-9