ANNOUNCEMENT
ประกาศ
เรื่อง :
ฐานะความมั่นคงและการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ
15
พฤษภาคม
2020
ฐานะความมั่นคงและการดำเนินงานของสหกรณ์ฯ
เรื่อง :
สภาพคล่องและความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
14
พฤษภาคม
2020
สภาพคล่องและความมั่นคงของสหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด
เรื่อง :
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
08
พฤษภาคม
2020
เปิดรับสมัครทุนการศึกษาบุตรสมาชิก
เรื่อง :
การบริหารบัญชีเงินฝาก และการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษขั้นบันได
28
เมษายน
2020
การบริหารบัญชีเงินฝาก และการเปิดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์พิเศษขั้นบันได
เรื่อง :
การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก "โครงการแทนคำขอบคุณสมาชิกชั้นดีที่อยู่เคียงข้างกัน"
28
เมษายน
2020
การปรับเพิ่มอัตราดอกเบี้ยเงินฝาก "โครงการแทนคำขอบคุณสมาชิกชั้นดีที่อยู่เคียงข้างกัน"
เรื่อง :
การรับสมัครสมาชิกที่อายุ 56-60 ปี เป็นกรณีพิเศษของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย(สสอร.)
17
เมษายน
2020
การรับสมัครสมาชิกที่อายุ 56-60 ปี เป็นกรณีพิเศษของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สหกรณ์ออมทรัพย์รัฐวิสาหกิจไทย(สสอร.)
เรื่อง :
การเลื่อนวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2563)
08
เมษายน
2020
การเลื่อนวันหยุดตามประเพณีประจำปี 2563 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ (วันที่ 13-15 เมษายน 2563)
08
เมษายน
2020
การแต่งตั้งคณะผู้ตรวจสอบภายใน
NEWS
ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฎิทินกิจกรรม
พฤษภาคม 2020
<>
อา.จ.อ.พ.พฤ.ศ.ส.
2627282930
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
1 กิจกรรม
  • ให้บริการนอกสถานที่ (อู่ตะเภา)
14
15
16
17
18
19
20
1 กิจกรรม
  • ให้บริการนอกสถานที่ (หลานหลวง)
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
123456
อัตราหุ้น
เงินได้รายเดือนการถือหุ้นรายเดือน
3,001 - 4,000 บาท 200 บาท
4,001 - 5,000 บาท 250 บาท
5,001 - 6,000 บาท 300 บาท
6,001 - 8,000 บาท 400 บาท
8,001 - 10,000 บาท 500 บาท
10,001 - 20,000 บาท 600 บาท
เกินกว่า 20,000 บาท 1,000 บาทขึ้นไป
บริการ
สถานที่พฤษภาคม 2563
อู่ตะเภา  13
หลักสี่  
หลานหลวง  20
อัตราดอกเบี้ย
เงินกู้
ร้อยละ
ฉุกเฉิน
4.25
สามัญ
4.25
พิเศษ-เพื่อส่งเสริมฐานะความมั่นคง
4.25
พิเศษ-เพื่อการเคหะสงเคราะห์
4.00
เงินฝาก
ร้อยละ
ออมทรัพย์
0.75
ออมทรัพย์พิเศษ
2.25
ออมทรัพย์พิเศษเพื่อลูกรัก
2.25
ประจำปลอดภาษี 24 เดือน
3.00
เงินฝากประจำ (หักภาษีร้อยละ 15)
ร้อยละ
ประจำ 12 เดือน
2.75
ประจำ 24 เดือน
3.25
ประจำ 36 เดือน
3.50
ประจำ 48 เดือน
3.75
ธนาคารกรุงเทพ
สาขา
ท่าอากาศยานดอนเมือง
เลขที่บัญชี
225-0-04174-2
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
196-0-04077-0
ธนาคารกรุงไทย
สาขา
วิภาวดีรังสิต
เลขที่บัญชี
019-1-03470-3
สาขา
บ้านฉาง
เลขที่บัญชี
249-1-06811-7
 
สาขา
ศูนย์ปฏิบัติการ (OPC) 
เลขที่บัญชี
574-0-00001-7
ธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขา
ซันทาวเวอร์
เลขที่บัญชี
348-1-21363-4
สาขา
จักรพรรดิพงศ์
เลขที่บัญชี
054-1-20300-3
ธนาคารทหารไทย
สาขา
พหลโยธิน
เลขที่บัญชี
001-9-04795-0
สาขา
ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ
เลขที่บัญชี
012-2-19609-0
ธนาคารไทยพานิชย์
สาขา
ลาดพร้าว ซอย 10
เลขที่บัญชี
047-2-31777-4
สาขา
ท่าอาศยานสุวรรณภูมิ 3 M
เลขที่บัญชี
395-2-14099-6
ธนาคารกสิกรไทย
สาขา
สนามเป้า
เลขที่บัญชี
029-2-08576-1
 
 
 
 

หมายเหตุ* การโอนเงินผ่านธนาคารเพื่อฝาก, ชำระหนี้, ซื้อหุ้น กับสหกรณ์ฯ สมาชิกต้องนำใบ Pay In ของธนาคาร มาติดต่อด้วยทุกครั้ง

หรือส่ง Fax แจ้งภายในวันนั้น ระบุชื่อ-นามสกุล, เลขประจำตัว, เลขโทรศัพท์ และโทรติดต่อเจ้าหน้าที่ทุกครั้ง

ดอนเมือง
Fax | 0-2996-9866
โทร | 0-2592-1450-2
ลาดพร้าว
Fax | 0-2690-0202
โทร | 0-2545-2040-2
สุวรรณภูมิ
Fax | 0-2137-0110
โทร | 0-2137-0100-9