NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอาชีพ เรียนรู้ และปฏิบัติด้านอาชีพ เศรษฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่ 12-13 กันยายน 2563

ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ บางเดชะ

อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK