NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการความรู้เกี่ยวกับอาชีพเสริม รุ่นที่ 25 (การทำซูชิ อาหารญี่ปุ่น)

วันเสาร์ที่ 3 ตุลาคม 2563

ณ ห้องบอลลูม A&B ชั้น 2 โรงแรมมารวยการ์เด้นท์ ถนนพหลโยธิน กรุงเทพมหานคร

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK