NEWS

ข่าวกิจกรรม

ทัศนศึกษาอิ่มบุญ (ไหว้พระ) "ตามรอยพระบาทพระพุทธศาสดา" รุ่นที่ 10 

ระหว่างวันที่ 7-8 พฤศจิกายน 2563

ณ จังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดนครปฐม

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK