NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการฝึกอาชีพ เรียนรู้ ด้านอาชีพและเศรฐกิจพอเพียง รุ่นที่ 12

ระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 

ณ ภูมิภูเบศร ศูนย์การเรียนรู้สมุนไพรและภูมิปัญญาสุขภาพ ตำบลบางเดชะ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี

ดูรูปภาพกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK สามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมดังกล่าวได้ที่ CLICK หรือ รายการ "คนหลังข่าว" นาทีที่ 21.38 CLICK