NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการปรับโครงสร้างหนี้และช่วยเหลือสมาชิกเพื่อลดการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้

โครงการปรับโครงสร้างหนี้และช่วยเหลือสมาชิกเพื่อลดการจัดชั้นคุณภาพลูกหนี้โดยได้นัดสมาชิกเข้าพบเจรจา ปรึกษาหารือเกี่ยวกับภาระหนี้และการค้ำประกันสัญญากู้

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK