NEWS

ข่าวกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดี กับคุณหรรษา ชีวะพฤกษ์ ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย บมจ.การบินไทย

นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการฯ และคณะกรรมการดำเนินการฯ ชุดที่ 49 ร่วมแสดงความยินดี กับคุณหรรษา ชีวะพฤกษ์ ในการเข้ารับตำแหน่งผู้อำนวยการใหญ่ฝ่ายกฎหมาย บมจ.การบินไทย

ดูรายละเอียดข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK