NEWS

ข่าวกิจกรรม

สัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคกลาง และสหกรณ์พันธมิตร

สหกรณ์ออมทรัพย์พนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด นำทีมโดย นายนินนาท พัฒนวิบูลย์ ประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 49 จัดโครงการสัมมนาสหกรณ์ออมทรัพย์ในภาคกลาง และสหกรณ์พันธมิตร ณ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อ่านเพิ่มเติม CLICK