NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการทัศนศึกษาอิ่มบุญ (ไหว้พระ) รุ่นที่ 11

ระหว่างวันที่ 23-24 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดชัยนาท จังหวัดนครสวรรค์

ดูรายละเอียดข่าวกิจกรรมเพิ่มเติม CLICK