NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการสหกรณ์ออมบุญฯ ครั้งที่ 13  ประจำปี 2563

ระหว่างวันที่ 7-9 ธันวาคม 2563

ณ วัดพระธาตุผาซ่อนแก้ว อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK