NEWS

ข่าวกิจกรรม

สัมมนาสมาชิกผู้เกษียณอายุแล้ว รุ่นที่ 16

ระหว่างวันที่ 12-13 ธันวาคม 2565

ณ โรงแรมวีรันดา รีสอร์ท เอ็มแกลอรี่ พัทยา จังหวัดชลบุรี

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK