NEWS

ข่าวกิจกรรม

โครงการสหกรณ์การบินไทยห่วงใยสังคม ครั้งที่ 8

(อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และระบบนิเวศทางทะเล)

ระหว่างวันที่ 22-23 มกราคม 2566

ณ วิสาหกิจชุมชนบ้านท่าระแนะ อำเภอเมือง จังหวัดตราด

ดูรูปภาพเพิ่มเติม CLICK