ANNOUNCEMENT

ประกาศ

ประกาศสหกรณ์ออมทรัพย์ฺพนักงานบริษัทการบินไทย จำกัด 49/2564
เรื่อง :
การเรียกประกวดราคาจ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งและก่อสร้างภายในอาคารเพื่อใช้เป็นสำนักงานสหกรณ์ฯ กิ่งแก้ว